Samen zijn we Kampen!

info@kamperkrachtfonds.nl

Het bestuur

Het bestuur van het Kamper Krachtfonds bestaat uit:

Voorzitter:Lidi Kievit
Penningmeester:Tom de Wal
Secretaris:Jenine Kanis
Leden:Bert Dotinga
Gosse Noppert
Karin Bosga
Direne ten Hove
Banknummer:NL22 RABO 0303 4598 91
KvK nummer:62704656
RISN/fiscaalnummer:8549.26.100

De Stichting Kamper Krachtfonds heeft de ANBI status.