KamperKrachtfonds

info@kamperkrachtfonds.nl

Aanvraagformulier voor groepen bij Stichting Kamper Kracht fonds

De aanvrager heeft de vragen naar waarheid ingevuld en is bereid mee te werken aan een bezoek.

Draagvlak voor deze aanvraag moet worden aangetoond.

Aanvragen kunnen alleen via dit formulier worden ingediend.